(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ АК Београда поводом одлуке Апелационог суда у Београду
Адвокатска комора Београда коју представљају органи коморе изабрани на Скупштини од 10 јуна 2017.године указују јавности на следеће чињенице у вези данас објављене вести и одлуци Апелационог суда у Београду.

Одлука Апелационог суда није уручена странкама у поступку, а поступајући судија првостепеног Вишег суда у Београду Радмила Радић вратиће списе предмета П1.115/17 Апелационом суду ради исправке како је саопштила једном од тужилаца адвокату Небојши Авлијашу из Београда, због чега пресуда није уручена странкама у поступку. Ова чињеница отвара питање како је другој страни у поступку познат садржај судске одлуке која јој није уручена.

Указујемо јавности такође да се конкретно ради о парници која је покренута од стране адв.Владимира Шошкића и бившег секретара АКБ адв. Небојше Авлијаша као и да се пред Вишим судом у Београду води и даље неколико парничних поступака ради одлучивања о законитости избора који су одржани у Адвокатској комори Београда и Адвокатској Комори Србије у току 2017.године.

У Београду, 26 јуни 2019.године
За Адвокатску комору Београда
Адв.Владимир М.Гајић,Председник


Штампа вести