(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ОСИГУРАЊА ПРЕКО АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Поштоване колеге,

 

овим путем Вас обавештавамо да је склопљен нови уговор о пословној садњи на осигурању професионалне одговорности из делатности адвоката са осигуравајућом кућом Триглав а.д.о. Премија осигурања је остала иста као и прошле године и износи 4264,00 дин.

Оно што је унапредјено у односу на циклус осигурања у 2014. -2015. је осигурање од последице несрећног случаја (незгоде) чланова који су осигурани преко Адвокатске Коморе Београда, а које је укључено у премију. Даље имате могућност уговарања већих осигураних сума од законски прописане уколико Вам је потребно, као и стручну асистенцију приликом састављања одштетног захтева и пријаве штета. Као члановима коморе биће Вам омогућено да закључујете и све остале уговоре у осигурању који су Вам потребни са посебним погодностима, уз стручну помоћ приликом закључивања полиса и ликвидације штета.

Овим путем Вас обавештавамо да се циклус полисирања адвоката преко Коморе, од ризика из делатности као и од незгоде, обавља у месечним интервалима. Полисе се закључују на период од годину дана, а почетак и истек осигурања је дефинисан датумом Ваше уплате у претходној години.

Још једном молимо и указујемо Вам, да своју обавезу у вези са осигурањем измирујете на време, пошто у случајевима прекида интервала осигурања измедју две године, без обзира на изабраног осигуравача, односно да ли сте индивидуално или колективно осигурани, ризикујете одбацивање одштетног захтева или исплату умањеног износа штете од стране свих Осигуравача.

За сва питања смо Вам на располагању, будите слободни да нас контактирате.

 

Услови за осигурање професионалне одговорности адвоката

Општи услови незгода

Допунски услови за колективно осигурање

Обавештење Триглав

 

Ваша АКБ.

Штампа вести