(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
Важно обавештење

Поштована-и,

Обавештавамо Вас да Ваше осигурање од професионалне одговорности истиче 18.09.2015. године. Молимо Вас да уплатите износ од 4.264,00 рсд најкасније до 16.09.2015. године., и тиме избегнете прекид осигурања од професионалне одговорности, као Вашу обавезу, која је предвиђена Законом о адвокатури.

У складу са напред наведеним молимо Вас, да износ уплатите на рачун Адвокатске Коморе Београда број 375-936-09 код ВТБ банке са позивом на број адвокатске легитимације или на благајни АК Београда, у остављеном року.

У случају неслагања дуга са Вашом евиденцијом, јавите се Служби рачуноводства АК Београда на следећи број телефона 3237-082, ради усаглашавања стања.
 

Са колегијалним поздравом,
ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Слободан Шошкић, адвокат

Штампа вести