(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
Обавештење

У П О З О Р Е Њ Е
                                             Чланом 83. Став 1. Тачка 8. Новог Закона о адвокатури

Предвиђено је да

Адвокату престаје право на бављење адвокатуром уколико не извршава материјалне обавезе према адвокатској комори у периоду дужем од 6 месеци.
Престанак права на бављење адвокатуром повлачи за собом брисање из Именика адвоката, без вођења посебног поступка.
Адвокат може поново да се уписе у Именик адвоката уколико измири доспеле обавезе, уколико испуњава услове прописане Законом о адвокатури и Статутом адвокатске коморе и плати уписнину у пуном износу.

  17.03.2015.    

Штампа вести