(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
Обавештење

Обавештавамо Вас да је у  процедури Народне скупштине Републике Србије   члан. 86б, Закона о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије где стоји следеће, да  :

"Народна банка Србије, гувернер, вицегувернери, директор Управе за

надзор и други запослени не одговарају за штету која настане у обављању

послова Народне банке Србије, осим ако се докаже да нису поступали у доброј

вери.

За штету из става 1. овог члана, запослени из тог става не могу

одговарати ни након престанка радног односа у Народној банци Србије,

односно престанка вршења функције."

С поштовањем

АКБ

Штампа вести