(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
Обавештење

ОБЈАШЊЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ПОВОДОМ ПРИМЕНЕ УРЕДБЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

објасњење уредбе...МФ

Штампа вести