(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
Саопштење

ОД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА.

У „Службеном листу града Београда“, бр. 96/14, објављена је Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине. Овом Одлуком прописује се накнада за заштиту и унапређење животне средине, утврђују се обвезници, висина, рокови, начин плаћања накнаде и олакшице за одређене категорије обвезника која се налази у прилогу.

Обвезник накнаде за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности дужан је да надлежном одељењу Управе јавних прихода поднесе пријаву у року од 15 дана од дана почетка коришћења непокретности. Сваку промену која утиче на утврђивање накнаде обвезник је дужан да пријави надлежном одељењу у року од 15 дана од дана промене.

Управа јавних прихода утврдила је образац пријаве. Пријава се подноси на Обрасцу П ЕКО – Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за коришћење непокретности за обављање пословне делатности. Ова пријава може да се преузме са сајта града Београда, односно са следећег линка:

хттпс://лпа.београд.гов.рс/лпа/доwнлоад/Пријава_накнада_за_заститу_зив_сред.пдф

хттпс://лпа.београд.гов.рс/лпа

ОДЛУКА

Штампа вести