(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
Измене и допуне Уредпе о паушалном опорезивању и Закључак 05

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је на основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности ("Сл.гласник РС",број 135/14), са применом од 12.12.2014. године, којом се у члану 5.додаје став 2. којим се прописује да се " предузетницима којима је повећана полазна основица за утврдјивање висине паушалног прихода из става 1. овога члана, у првој години примене повећање полазне основице, паушални приход у односу на паушални приход за предходну годину, може увећати највише 10%,

Влада донела 19.12.2014.године ЗАКЉУЧАК 05 Број: 413- 16323/2014, којим је прописано да Министарство финансија-Пореска управа, донесе, односно измени донета пореска решења пореским обвезницима-предузетницима који порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврдјени приход, примењујући Уредбу, почев од утврдјивања пореске обавезе за 2014.годину.

С поштовањем

АК Београда

28.01.2015.

Штампа вести