(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ODLUKA USTAVNOG SUDA

Poštovane kolege,

U prilogu Vam dostavljamo Odluku Ustavnog suda broj IUz-163/2011, koja je dana 30.03.2012. godine objavljena u Službenom glasniku RS broj 24/2012, čime je ta odluka počela da proizvodi pravno dejstvo.


Istovremeno slobodni smo Vam ukazati na deo pravnog razlaganja Ustavnog suda u toj odluci i to na strani 30, kolona druga, pasus drugi ( podvučen u skeniranom prilogu).


Takođe podsećamo Vas da se posledice primene zakona i drugih opštih akata za koje je Ustavni sud  utvrdio da nisu u saglasnosti s Ustavom RS otklanjaju na poseban zahtev ovlašćenih lica od strane Ustavnog suda i to: povraćajem u pređašnje stanje, naknadom štete ili na drugi način na koji Ustavni sud to odredi (čl. 60-62 zakona o Ustavnom sudu RS).


Shodno tome Upravni odbor Advokatske komore Beograda pristupiće izvršavanju navedene Odluke Ustavnog suda RS, a kako je to predviđeno Zakonom o Ustavnom sudu (čl. 60,61,62).


S poštovanjem,

Predsednik Advokatske komore Beograda
adv. Slobodan Šoškić


ODLUKA USTAVNOG SUDA Sl.glasnik 24/2012.

Štampa vesti