(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

SUDOVI U BEOGRADU 1. ul. Nemanjina 9 Vrhovni kasacioni sud Apelacioni sud Upravni sud Privredni apelacioni sud 2. ul. Savska 17 (Palata pravde) Sudska uprava Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu i Drugog osnovnog suda u Beogradz Istražna i prvostepena krivična odeljenja Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda i Drugog osnovnog suda u Beogradu Drugostepeno krivično odeljenje (mala apelacija) Višeg suda u Beogadu Zemljišno-knjižno odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Maloletničko odeljenje Višeg suda u Beogradu Služba međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima Višeg suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija Prvog osnovnog suda i Drugog osnovnog suda u Beogradu Izdavanje uverenja ( uverenja da se protiv građana ne vodi krivični postupak) 3. ul. Ustanička 14 (bivši Peti opštinski sud) Prvostepeno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima Služba overe Služba overe i nadovere isprava za upotrebu u inostranstvu (Haški apostil) 4. ul. Timočka 15 (bivši Treći opštinski sud) Viši prekršajni sud Prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda u Beogradu Drugostepeno građansko odeljenje (mala apelacija) Višeg suda u Beogradu Služba overe 5. ul. Bulevar Mihajla Pupina 16 (bivši Četvrti opštinski sud) Izvršno odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Izvršno građansko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Odeljenje radnih sporova Prvog osnovnog suda Specijalizovana veća za porodične sporove Prvog osnovnog suda u Beogradu Vanparnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Ostavinsko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu Služba overe Napomena: Zemljišno-knjižno odeljenje za KO Zemun i Novi Beograd ostaju u istoj zgradi u Zemunu (Kej oslobođenja 29, prvi sprat) 6. ul. Masarikova 2 (bivši Trgovinski).

Štampa vesti