(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

O B A V E Š T E Nj E

Poštovane kolege,

Nakon više održanih sastanaka najviših predstavnika Policijske uprave za grad Beograd i najviših predstavnika Advokatske komore Beograda, povodom dugovanja MUP-a za pružene odbrane po službenoj dužnosti u pretkrivičnom postupku, od strane velikog broja advokata sa liste advokata – branilaca po službenoj dužnosti, informisani smo, da su na račun Policijske uprave za grad Beograd preneta namenska sredstva iz budžeta u iznosu od 22 (dvadeset dva) miliona za isplatu ispostavljenih troškovnika advokata – branilaca u pretkrivičnom postupku. Ovim sredstvima će se namiriti potraživanja za 2008. godinu i deo potraživanja za 2009. godinu. Obaveštavamo vas da ispostavljene troškovnike sa punim iznosom tarife umanjite u skladu sa Pravilnikom o visini naknada za rad branilaca po službenoj dužnosti kao i da ubuduće dostavljate troškovnike sa umanjenjima tarife za 50%. Postignut dogovor je rezultat višemesečnih aktivnosti Upravnog odbora Advokatske komore Beograda na započinjanju isplate naknada za pružene odbrane po službenoj dužnosti. O budućim aktivnostima i merama koje će preduzimati Upravni odbor Advokatske komore Beograda bićete obavešteni.

UPRAVNI ODBOR ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Štampa vesti