(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA ZAKLJUČCI SA TRIBINE

Na Tribini povodom sprovedene reforme pravosuđa održanoj dana 24.04.2010. godine u organizaciji Advokatske komore Beograda, na kojoj je učestvovalo preko dve stotine pedeset advokata iz Beograda i cele Srbije, nakon svestrane diskusije doneti su sledeći: Z A K Lj U Č C I I Advokati Beograda ocenjuju da su odluke o izboru sudija i tužilaca donete na nelegalan i neligitiman način jer Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca nisu konstituisani u skladu sa Ustavnim zakonom za sprovođenja Ustava Republike Srbije ( odredba člana 6. stav 5. ) i Zakonom o Visokom savetu sudstva ( odredba člana 54. stav 1.) i Zakonom o Državnom veću tužilaca ( odredba člana 53. stav 2. ). U radu oba organa bila je isključena javnost, tako da je i izbor sudija i tužilaca izvršen kao da se radi o državnoj tajni, što je u suprotnosti sa načelima demokratičnosti i javnosti. Advokati Beograda pozivaju da se na zakonom predviđeni način izvrše izbor izbornih članova VSS i DVT, odnosno predstavnika advokature i profesora Pravnih fakulteta. II Kako iz neprava ne može nastati pravo, sprovedena refora pravosuđa nije dala pozitivne rezultate kako u personalnom tako i u organizacionom pogledu jer ne samo da nije dovela do efikasnijeg rada sudova već  izbornih članova VSS i DVT, odnosno predstavnika advokature i profesora Pravnih fakulteta. II Kako iz neprava ne može nastati pravo, sprovedena refora pravosuđa nije dala pozitivne rezultate kako u personalnom tako i u organizacionom pogledu jer ne samo da nije dovela do efikasnijeg rada sudova već je ionako loše stanje u pravosuđu pogoršala i dovela gotovo do nemogućnosti rada sudova. III Advokati Beograda obaveštavaju javnost i upozoravaju vlast da je ovakvim stanjem u pravosuđu drastično smanjena mogućnost ostvarenja prava na pravdu građana Srbije i njihovih zastupnika. IV Advokati Beograda izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog permanentnog mešanja izvršne vlasti u sudsku vlast što je u poslednje vreme kulminiralo izjavama najviših predstavnika Ministarstva pravde vezanim za krivične postupke koji su u toku. Advokati Beograda izražavaju protest zbog pozivanja na odgovornost sudija zbog njihovog mišljenja izraženog u sudskim odlukama jer to predstavlja najgrublje kršenje Ustava i zakona. V Advokati Beograda oštro protestvuju zbog nezapamćenog mešanja vlasti u rad organa Advokatske komore Srbije i želje vlasti da ona oktroiše Zakon o advokaturi, mimo volje srpskih advokata. VI Advokati Beograd traže od organa AK Srbije i AK Beograda da hitno i bez odlaganja o svemu, napred iznetom, obaveste sve relevantne međunarodne i domaće institucije. VII Advokati Beograda obaveštavaju sve bivše i sadašnje advokate koji se nalaze na državnim funkcijama o izuzetno teškom položaju srpske advokature i pozivaju ih da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima daju svoj doprinos u prevazilaženju postojećeg stanja. VIII Advokati Beograda upozoravaju sve advokate u Srbiji na izuzetno težak položaj advokature i pozivaju ih da uzmu aktivno učešće u odbrani advokature, očuvanju njenog dostojanstva i integriteta. IX Advokati Beograda pozivaju sve advokate da uzmu aktivno učešća u predstojećim izborima za organe Komore.

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRAD

Vojislav S. Nedić, advokat

Štampa vesti