(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

O B A V E S T E NJ E IZBORNE KOMISIJE ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

POZIVAJU SE ADVOKATI članovi Advokatske komore Beograda, da na Izbornu skupštinu Advokatske komore Beograda koja ce održati 22.05.2010. godine u Sava Centru sa početkom u 11h časova, ponesu advokatske legitimacije, lične karte ili druge identifikacione dokumente izdate od nadležnog organa sa fotografijom i JMBG, radi utvrđivanja statusa advokata prilikom glasanja.

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE

Milena Matic Ilic

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upravni odbor AK Beograda je dana 13.05.2010.godine na osnovu pribavljene usmene saglasnosti, a na osnovu odredbe člana 24. stav 1. tačka 16. i člana 37. i na osnovu člana 26. Statuta Advokatske komore Beograda («Sl. list grada Beograda» broj 6/2000 i 11/2001) doneo sledeću O D L U K U 1. Saziva se ČETVRTA REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA za 22.05.2010. godine (subota) sa početkom u 11 časova koja će se održati u Sava Centru, sala A i B u prizemlju.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISNIK O PISMENOM IZJAŠNjENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA OD 13.05.2010. GODINE Upravni odbor AK Beograda je na 46. sednici održanoj dana 22.03.2010.godine doneo odluku broj: 637-2/2010 begin_of_the_skype_highlighting 637-2/2010  end_of_the_skype_highlighting o sazivanju Četvrte redovne i Izborne skupštine Advokatske komore Beograda za 22.05.2010. godine u Amfiteatru V Pravnog fakulteta u Beogradu sa početkom u 11,00 časova. Dana 30.04.2010. godine, obavešteni su advokati, članovi AK Beograda, slanjem pismenih obaveštenja na sedišta njihovih advokatskih kancelarija o odlaganju sata započinjanja Skupštine, sa 11,00 časova na 12,30 časova, zbog usmenog obaveštenja koje je nadležna služba Pravnog fakulteta u Beogradu uputila Stručnoj službi AK Beograda da usled objektivne sprečenosti Pravni fakultet nije u mogućnosti da ispoštuje ugovoreni termin i ponuđen je novi termin-12,30 časova. Dana 12.05.2010.godine, Sekretar Pravnog fakulteta u Beogradu je pismeno obavestio Advokatsku komoru Beograda da se otkazuje korišćenje amfiteatra V koje je ugovoreno za 22.05.2010. godine, jer se subotom i nedeljom održava pripremna nastava za upis na prvu godinu Pravnog fakulteta. Prilog: Dopis Sekretara Pravnog fakulteta u Beogradu br. 01-1719/2 od 12.05.2010. godine Imajući u vidu sve navedeno, a radi blagovremenog obaveštavanja članastva o promeni mesta i časa održavanja Četvrte redovne i Izborne skupštine Advokatske komore Beograda, Upravni odbor pismenim izjašnjenjem izmenio je odluku o održavanju Skupštine u pogledu mesta i časa održavanja iste. Stoga Vam dostavljamo novu odluku koja glasi : Upravni odbor AK Beograda je dana 13.05.2010.godine na osnovu pribavljene usmene saglasnosti, a na osnovu odredbe člana 24. stav 1. tačka 16. i člana 37. i na osnovu člana 26. Statuta Advokatske komore Beograda («Sl. list grada Beograda» broj 6/2000 i 11/2001) doneo sledeću O D L U K U 1. Saziva se ČETVRTA REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA za 22.05.2010. godine (subota) sa početkom u 11 časova koja će se održati u Sava Centru, sala A i B u prizemlju.

Štampa vesti