(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Uvažene kolege,

Shodno članu 14v stav 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, pozivamo kolege sa najmanje 10 godina profesionalnog iskustva iz oblasti keivičnog prava koji poseduju potrebna znanja i iskustva iz oblasti medjunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, da se prijave Advokatskoj komori Beograda kako bi se dopunila lista branilaca po službenoj dužnosti koji ispunjavaju uslove po gore označenoj zakonskoj normi.

UO Advokatske komore Beograda

Štampa vesti