(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

O B A V E Š T E Nj E

Iako predpostavljamo da ste primili poziv za Skupštinu AK Beograda, zakazanu za 02.10.2010 godine, sa početkom u 11 časova u „Centru Sava“ u Beogradu, koju je sazvao predsednik AK Slobodan Šoškić, ovim želimo da VAM SKRENEMO PAŽNjU DA ĆE registracija članova Skupštine početi od 09 časova, pa vas molimo da dođete na vreme, znatno pre termina započinjanja rada skupštine, kako se ne bi kasnilo sa početkom zasedanja. U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam pismo Predsednika AK Beograda, u kome se daju faktička i pravna objašnjenja u vezi sa održavanjem ove Skupštine kao i sa ukazivanjem na nelegalnost zakazane Skupštine od dela članova UO AK Beograda za 26.09.2010 godine.

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Slobodan Šoškić, advokat

Štampa vesti