(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Poštovane kolege, Pretpostavljamo da ste se dosadašnjim pismima koja su Vam upućivana od strane Advokatske komore Beograda prilično umorili, ali vanredna situacija prosto nalaže da Vam se direktno obraćamo putem pisama, sve u cilju Vašeg potpunog i blagovremenog informisanja o zbivanjima unutar Advokatske komore Beograda. Stoga Vam u prilogu ovog dopisa dostavljamo pismo upućeno Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova i predsedniku Vlade Republike Srbije, kao i javno saopštenje povodom događaja od 13.10.2010.godine. Pretpostavljamo da ćete se relativno lako snaći u zaključivanju u vezi sa događajima od 13.10.2010. godine Naime, dana 13.10.2010.godine pojavili su se policajci iz Policijske stanice Stari grad, na 45 minuta pred početak održavanja sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, koja je zakazana za 17.00 časova, sa objašnjenjem da su došli da obezbeđuju navedenu sednicu. Naša saznanja o tome ko je zvao policiju su izvesna, pa je otuda začuđujuće dokle dosežu uzroci koji izazivaju krizu u Advokatskoj komori Beograda. To još jednom potvrđuje ranije, više puta isticanu pretpostavku, da predsednik Advokatske komore Srbije, Dragoljub Đorđević, ima podršku određenog funkcionera Ministarstva pravde i određenih političkih funkcionera. Ovaj slučaj se graniči sa nivoom potpune neozbiljnosti funkcionisanja državnih organa i predstavlja retko viđen slučaj u, iole civilizovanoj, državi. Po našem dubokom uverenju, predsednik Advokatske komore Srbije, Dragoljub Đorđević, na sve moguće načine, bilo sam bilo uz podršku državnih i političkih struktura, smišlja neverovatne incidente koji treba da mu posluže kao primer „divljanja“ Advokatske komore Beograda u svom radu. On računa da takve apsurdne incidente može lako da plasira, kako u advokaturi tako i laičkoj javnosti, a sve radi kompromitovanja Advokatske komore Beorada i njenih organa. Verujemo da mu je sve to potrebno zbog ostvarenja nekih svojih ličnih ciljeva, a moguće i ciljeva određene grupe koja ga podržava, pogotovu nakon održane Skupštine Advokatske komore Beograda dana 02.10.2010.godine, na kojoj mu je izglasano nepoverenje ogromnom većinom prisutnih advokata. Radi ostvarivanja svojih ciljeva i pokušaja da se rehabilituje nakon plebiscitarno iskazanog nepoverenja koje mu je izglasala Skupština Advokatske komore Beograda prosto ne bira sredstva, čime potvrđuje zaključak većine advokata beogradske Komore, da on ne samo što nije dostojan funkcije predsednika Advokatske komore Srbije već ni statusa delegata Skupštine Advokatske komore Srbije. Ubeđeni smo da će sledeća Izborna Skupština Advokatske komore Beograda, koja će se održati dana 04.12.2010.godine, zauzeti stav povodom ovakvog ponašanja, imajući pri tom u vidu da je od prostorija Advokatske komore Srbije, i posle, a i pre održane Skupštine 02.10.2010. godine, stvorio gnezdo gde se skupljaju kako opozvani članovi Upravnog odbora tako i predvodnici destruktivnih grupa u advokaturi i to pre svega onih koji su nezadovoljni rezultatima održanih izbora 22.05.2010. godine. Sve skupa, takvo delovanje predsednika Advokatsie komore Srbije, zajedno sa pomenutim grupama iz advokature, jeste ozbiljan problem za advokaturu, koji se može savladati istrajnim suprostavljanjem većine advokata takvom ponašanju i njihovim odlučnim zahtevom da se takvi pojedinci ne mogu nalaziti u bilo kom organu kako Advokatske komore Beograda tako i Advokatske komore Srbije.

Sa osobitim poštovanjem,

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

adv. Slobodan I. Šoškić

 

Štampa vesti