(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Poštovani, Pravosudna akademija, na koju je u skladu sa Zakonom o Pravosudnoj akademiji preneta nadležnost za sticanje posebnih znanja u skladu sa Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, nastavlja obuku sudija, tužilaca i advokata za sticanje posebnih znanja u skladu sa navedenim zakonom. u saradnji sa ADVOKATSKOM KOMOROM BEOGRADA Kao odgovor na veliko interesovanja advokata sa područja Advokatske komore Beograda za specijalističku obuku u postupcima kada je maloletnik učinilac ili oštećeni u krivičnom delu, a koji nemaju potreban sertifikat za rad, obeštavamo Vas da nam predloženi termin za subotu 20. novembar 2010. g. od 10 časova odgovara. Adresa održavanja seminara BUL.KRALjA ALEKSANDRA 84-1sprat Na seminaru će se organizovati specijalistička obuka advokata I i II ciklusa u skladu sa Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika. Predavači na obuci su : • Nikola Milošević, sudija VSS u penziji • dr. Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu • Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije U prilogu Vam dostavljamo dnevni red seminara. O B A V E Z N A POTVRDA DOLASKA TEL.011-3239-805

Štampa vesti