(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
DOPIS MINISTARSTVU PRAVDE
Poštovane koleginice i kolege,

u prilogu se možete upoznati sa zaključcima Upravnom odbora AK Beograda, koji su danas dostavljeni Ministarstvu pravde u vezi pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u mirnom rešavanju sporova.

Prilog

Štampa vesti