(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST AK Beograda povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu
Advokatska komora Beograda koju predstavljaju organi komore izabrani na Skupštini od 10 juna 2017.godine ukazuju javnosti na sledeće činjenice u vezi danas objavljene vesti i odluci Apelacionog suda u Beogradu.

Odluka Apelacionog suda nije uručena strankama u postupku, a postupajući sudija prvostepenog Višeg suda u Beogradu Radmila Radić vratiće spise predmeta P1.115/17 Apelacionom sudu radi ispravke kako je saopštila jednom od tužilaca advokatu Nebojši Avlijašu iz Beograda, zbog čega presuda nije uručena strankama u postupku. Ova činjenica otvara pitanje kako je drugoj strani u postupku poznat sadržaj sudske odluke koja joj nije uručena.

Ukazujemo javnosti takođe da se konkretno radi o parnici koja je pokrenuta od strane adv.Vladimira Šoškića i bivšeg sekretara AKB adv. Nebojše Avlijaša kao i da se pred Višim sudom u Beogradu vodi i dalje nekoliko parničnih postupaka radi odlučivanja o zakonitosti izbora koji su održani u Advokatskoj komori Beograda i Advokatskoj Komori Srbije u toku 2017.godine.

U Beogradu, 26 juni 2019.godine
Za Advokatsku komoru Beograda
Adv.Vladimir M.Gajić,Predsednik


Štampa vesti