(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
NOVI ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

Poštovani,

Molimo Vas da obavestite članove Vače Komore da će u organizaciji Instituta za poslovna istraživanja-MBA u Beogradu 03. februara 2012. godine, biti odžan seminar.                   

NOVI ZAKON O PARNICNOM POSTUPKU

- nova zakonska resenja  i primena u praksi -

(program seminara dostavljamo u attach-u)


Cilj ovog seminara je blagovremeno upoznavanje polaznika sa rešenima koja su sadržana u novom Zakonu o parničnom postupku, koji stupa na snagu 01. februara 2012.godine.

Posebna pažnja biće posvećena najvažnijim institutima, toku parničnog postupka i posebnim postupcima, od kojih su neki prvi put uvedeni kod nas. Polaznici u okviru kotizacije dobijaju brojnu i obimnu literaturu koja ce olakšati primenu ovog Zakona u praksi. Pored odštampane i ukoričene prezentacije predavača i CD-a koji sadrži ovu prezentaciju, tekst Zakona i izvode iz komentara Zakona, polaznici seminara će dobiti i komentar novog Zakona o parničnom postupku u B5 formatu čiji je obim 650 strana.

Mnogi sporovi kod privrednih subjekata, banaka, osiguravajućih organizacija, drugih institucija i pojedinaca  rešavaju se na sudu u parničnom postupku. Zbog toga smatramo da će ovaj seminar biti od koristi svima koji rade u pravnom sektoru, a posebno advokatima, koji se profesionalno bave ovim poslom.

Srdačan pozdrav.

Prof. dr Miloš R. Kastratović 

-----------------------------------------------------------------------------

INSTITUT  ZA POSLOVNA ISTRAZIVANJA - MBA

Beograd,Visokog Stevana 43a

tel: 381 11/ 20-30-002; 29-28-005: 20-30-112

tel/fax: 381 11/ 29-28-015

E-mail: institutmba@sbb.rs ; ins@EUnet.rs

www.institutmba.co.rs

Štampa vesti