(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Obaveštenje o održavanju advokatskog ispita - ispitni rok Decembar 2016

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita, pred komisijom Advokatske komore Beograda, u DECEMBARSKOM ispitnom roku zakazan za sredu 21.12.2016. godine u 15,30 časova.

 

Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita uz svu neophodnu dokumentaciju dostavite najkasnije do utorka 20.12.2016. godine do 12 časova.

 

NAPOMENA: Pitanja iz oblasti Advokatska tarifa postavljaju se iz nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Sl.glasnik RS 121/2012 koja je objavljena na sajtu Advokatske komore Beograda.

 

Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita:
  • - Zahtev za prijavu adv. ispita (slobodna forma),

  • - Overena fotokopija diplome pravnog fakulteta/uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseci),

  • - Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (ne starije od 3 meseci),

  • - Fotokopija lične karte.

  • - Dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog ispita (visina naknade za polaganje adv.ispita iznosi 15.600 dinara za prvo polaganje, za naknadno polaganje 5.850 dinara, uplata se vrši na poslovni račun Advokatske komore Beograda 200-2359850101862-45)

Štampa vesti