(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Poseta advokata kineskog grada Tijenćina

Poštovane koleginice i kolege,

 

U subotu 21.05.2016. godine, u opravdanom odsustvu predsednika AK Beograda g.Slobodana Šoškića, bivši predsednik AK Beograda i član UO AK Beograda adv. Radoslav Nedić, sa članovima UO AK Beograda adv. Vojislavom Pantić Sretenović, adv. Markom Nicovićem i  adv. Draganom Brajerom primio je delegaciju Advokatske komore kineskog grada Tijenćina.

Kinesku delegaciju činili su dva potpredsednika g. CAI Hua  i g-đa YANG Wei  Advokatske komore Tijenćina, sa još deset članova.

Članovi UO AKB upoznali su svoje kineske kolege o organizaciji rada AK Beograda, njenoj tradiciji, broju članova, o organizaciji AK Srbije, i o statusu advokature u pravosudnom sistemu Republike Srbije.

Naše kolege su nas upoznale sa impozantnim brojem stanovnika grada Tijenćina, koji broji čitavih 15 miliona stanovnika, i veoma malom broju advokata, ukupno 5 600, smatrajući da ovako mali broj advokata ne može da zadovolji potrebe ovog megapolisa.

Izrazili su veliko zadovoljstvo što im je AK Beograda upriličila ovaj sastanak, u njihovom jednodnevnom boravku u Beogradu, i uverenje da bi saradnja između dve komore mogla da se unapredi, ali da je važno da od nečega treba početi.

Za ovu priliku, kineskim kolegama, uručeno je posebno izdanje Dušanovog zakonika, štampanog na više jezika, uz naše objašnjenje da se radi o prvom kodifikovanom krivičnom zakoniku iz 14 veka, dok je kineska strana uručila AK Beograda lik tradicionalnog kineskog heroja, zaštitnika muze pozorišta i opere.

Susret je protekao u izuzetno prijateljskom tonu, sa opštim zaključkom da su ovakvi susreti obostrano korisni i da ih treba ubuduće negovati.

U Beogradu,

23.05.2016.

Upravni odbor Advokatske komore Beograda.

Štampa vesti