(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Aktuelno - povoljnije odlaganje plaćanja poreskog duga

Poštovane koleginice i kolege,

povodom izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, dostavljamo Vam na uvid stručno mišljenje eksperta za finansijska pitanja, g. Vidoja Matića.

Vi ćete da svakako pažljivo proćitate navedeno stručno mišljenje i shodno njegovoj sadržini postupiti kao poreski dužnik prema državi.

Videćete da je nužno, da bi ste reprogramirali Vaš dug u navedenom trajanju, da podnesete zahtev za reprogram u periodu od 01.04.2016. do 01.07.2016., ukoliko je visina Vašeg poreskog duga, bez kamate, do 2.000.000,00 rsd.

Ukoliko visina Vašeg poreskog duga bez kamate iznosi više od 2.000.000,00 rsd zahtev za odlaganje možete podneti u narednom periodu bez vremenskog ograničenja.

Ovakav stav zakonodavca proistekao je iz našeg odlučnog i istrajnog stava ispoljenog u vreme obustave rada advokata tokom 2014 i 2015 godine.

 

PRILOG

 

S kolegijalnim pozdravom,

Predsednik Advokatske komore Beograda,

adv. Slobodan Šoškić.

 

Štampa vesti