(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije

Obaveštavamo Vas da je u  proceduri Narodne skupštine Republike Srbije   član. 86b, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije gde stoji sledeće, da  :

"Narodna banka Srbije, guverner, viceguverneri, direktor Uprave za

nadzor i drugi zaposleni ne odgovaraju za štetu koja nastane u obavljanju

poslova Narodne banke Srbije, osim ako se dokaže da nisu postupali u dobroj

veri.

Za štetu iz stava 1. ovog člana, zaposleni iz tog stava ne mogu

odgovarati ni nakon prestanka radnog odnosa u Narodnoj banci Srbije,

odnosno prestanka vršenja funkcije."

S poštovanjem

AKB

Štampa vesti