(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia

STATUT AKB

javna rasprava o nacrtu statuta AKB

Коментари (3)

 • Небојша Перовић
  Предлог статута

  Када ће бити објављен предлог статута на сајту коморе и до ког рока ће моћи да се предлажу амандмани?

 • Небојша В. Перовић, адвокат
  Права страних адвоката

  Члан 76 Предлога статута гласи: Адвокат - страни држављанин може се уписати у уписник А и уписник Б именика адвоката, ако се бави адвокатуром у матичној држави у складу са прописима те државе и ако, у зависности од врсте уписа, испуњава услове из Закона о адвокатури. О упису адвоката - страног држављанина Комора обавештава Адвокатску комору Србије која обавештава надлежну адвокатску комору у његовој матичној држави. Предлажем да се мења и да гласи: Члан 76/88 Адвокат - страни држављанин може се уписати у уписник А и уписник Б именика адвоката, ако се бави адвокатуром у матичној држави у складу са прописима те државе и ако, у зависности од врсте уписа, испуњава услове из Закона о адвокатури и уколико постоји реципроцитет о праву уписа српских адвоката у именик адвоката адвокатске коморе у држави чије држављанство има адвокат-страни држављанин. О упису адвоката - страног држављанина Комора обавештава Адвокатску комору Србије која обавештава надлежну адвокатску комору у његовој матичној држави. Образложење Одредбом из члана 14 Закона о адвокатури дато је право адвокату-страном држављанину да се упише у именик српских адвоката, међутим, непознато је да ли је и српским адвокатима омогућен упис у именик адвоката других држава, те из тог разлога и из разлога заштите људских права и права на рад, предлажем да се уведе прицип реципроцитета за упис у именик коморе. Консултујући упоредно право у Републици Хрватској дозвољен је рад страним адвокатима и то након приступа у ЕЗ само адвокатима који потичу из земље чланице Европске Заједнице, дакле потпуно је нејасно из ког разлога је дозвољено да из било које државе на планети земљи може се уписати адвокат, ма о било ком именику се ради А или Б.

 • адвокат ДУШАН МИЛИЋЕВИЋ
  Професионални председник АКС је реалност

  Крајње је време да адвокатура Србије а тиме грађани Србије и српска држава добије професионално одговорну и ефикасну јавну службу тако што ће бирати професионалног Председника АК Србије који ће професионлано за плату стално и искључиво бавити се свим оним што је потребно адвокатаури а тога је више него алармантно много и неодложно потребно . Волунтаризам инспирисан правним и политичким положајем адвокатуре мора нестатаи зарад сваког адвоката и грађанина којег он представља и заступа а савремени и одговрни концепт организације адвоката тражи управо сталну и професионлано одређену функцију председника Коморе адвокта Србије . Перманентно пред својим колегама и јавношћу овако постављена челна функција АКС ,јесте основна предпоставка рада и делања саме адвокатуре која мора извесно подићи ниво своје професије и заштити се од надолазеће доминације тоталитарне државе и дргугих недемократских процеса ,у име идеала правне државе и правне сигурности грађана за коју се тек треба изборити!! Снажна потреба да се организација и аутономија ове професије ојача потврђује и опште незадовољство ширих слојева адвокатуре Србије, што тражи управо реафирмацију изворних принципа адвокатуре и модеран концепт њеног устројства а које постигнуће јесте везано за положај и одговорности Председника Адвокатске коморе Србије. Враћање на старо односно одржавање већ превазиђеног концепта АКС јесте контрапродуктивно ткиво ове професије које заборавља да је пао Берлински зид а да грађани Србије очекују много више од онога што је тренутна моћ адвокатуре у Србији.

Оставите коментар